S.C. LIAMED S.R.L. anunță încheierea proiectului „Stagii de practică în domeniul medical pentru studenții din regiunea Centru” (Cod SMIS 133490), număr contract de finanțare POCU/626/6/13/133490, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea participării studenților din învățământul universitar din regiunea Centru la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică pentru 325 de studenți din instituțiile de învățământ cu profil în domeniul medical și/sau instituții de învățământ de diferite specialități conexe domeniului medical.

Grupul țintă al proiectului a fost selectat din rândul studenților cu domiciliul/reședința în regiunea Centru care urmează cursurile unei instituții de învățământ cu profil în domeniul medical și/sau instituții de învățământ de diferite specialități conexe domeniului medical.

Indicatorii proiectului sunt:

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 de luni, din 22 Septembrie 2020 până la 21 Septembrie 2022, timp în care studenți de la Universitatea „Transilvania” din Brașov și de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș au participat la stagii de practică în domeniul Tehnico medical, Service și întreținere aparatură medicală, IT și inovare în medicină și Proiectare și producție aparatură medicală, la sediul companiei LIAMED din Brașov.

Cursanții au fost împărțiți în mai multe grupe, fiecare având o durată de 15 zile, timp în care au participat la cursuri teoretice și la demonstrații practice susținute de specialiști din cadrul LIAMED. În proiect au fost incluși studenți de la specializări precum inginerie medicală, asistență medicală generală, balneofiziokinetoterapie, optometrie, automatică și inginerie aplicată, și nu numai.

La finalul proiectului „Stagii de practică în domeniul medical pentru studenții din regiunea Centru”, 30 dintre studenți au fost premiați cu câte 1.500 de lei, iar peste 50 de studenți au participat la cursul de antreprenoriat oferit în cadrul proiectului.

Studenții din grupul țintă beneficiază de sprijin la angajare, iar o parte dintre ei au fost deja angajați în cadrul companiei LIAMED.

Bugetul total al proiectului a fost de 4.129.183,79 lei, din care valoarea cofinanțării din partea Uniunii Europene a ajuns la 3.334.315,68 lei.