Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice.

Legea introduce utilizarea în cabinetele individuale de medicină, medicină dentară de stat şi private şi a altor forme de adrenalină injectabilă şi prevede asigurarea oferirii unui tratament egal şi nediscriminatoriu persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice, prin flexibilizarea procesului de diagnosticare şi fluidizarea procesului de decontare a analizelor şi testelor necesare diagnosticării şi a procesului de acordare a dozei de adrenalină pentru autoinjectare persoanelor care prezintă risc de şoc anafilactic.

Potrivit actului normativ, în scop clinic, inclusiv pentru facilitarea consulturilor interdisciplinare şi a cercetării în domeniul alergologie şi imunologie clinică, se înfiinţează şi organizează, prin ordin al ministrului Sănătăţii, în format electronic, Registrul naţional de evidenţă şi urmărire a afecţiunilor alergice şi imunologice. Înregistrările în registru se fac de către medicii specialişti cu ocazia efectuării consultului medical, punerii diagnosticului, obţinerii rezultatelor analizelor sau testelor recomandate, emiterea unor prescripţii ori recomandări medicale, precum şi ori de câte ori se constată ulterior modificarea datelor iniţiale.

Prin ordinul ministrului Sănătăţii de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Registrului naţional de evidenţă şi urmărire a afecţiunilor alergice şi imunologice se prevăd bolile pentru care înregistrarea este obligatorie, precum şi datele şi informaţiile cu caracter medical ce fac obiectul înregistrării.

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sau particular, inclusiv cele care funcţionează cu program prelungit şi care asigură sau nu servicii de masă, au obligaţia ca pentru copiii diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice şi pentru cei care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice dovedite prin adeverinţă medicală emisă de medicul specialist să asigure, după caz, toate mesele, conform programului la care este înscris copilul, sau posibilitatea pentru familie, părinţi, tut ore ori reprezentant legal de a aduce în respectivele unităţi alimentele necesare hrănirii copiilor, în recipiente separate, servite individual.

Instituţiile care au posibilitatea de pregătire a porţiilor individuale de hrană se asigură de faptul că mesele nu conţin ingredientele interzise a fi consumate, cuprinse în cadrul fişei cu alimente alergene a fiecărui copil, înmânată de familia copilului. Fac excepţie de la această obligaţie instituţiile care dau posibilitatea familiei de a introduce în incinta lor alimentele necesare hrănirii copilului în recipiente individuale, fără îngrădirea, discriminarea sau condiţionarea acestora în vreun fel.

Unităţile de învăţământ superior de stat sau particular, care asigură servicii de masă în cantine studenţeşti, au obligaţia ca pentru studenţii diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice şi pentru cei care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli sau afecţiuni alergice, dovedite prin adeverinţă medicală emisă de medicul specialist să asigure, după caz, toate mesele, conform programului la care este înscris studentul, sau posibilitatea pentru acesta de a aduce în respectivele instituţii alimentele necesare hrănirii, în recipiente separate, servite individual.

De asemenea, unităţile spitaliceşti de stat sau private asigură pacienţilor diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice şi celor care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli sau afecţiuni alergice toate mesele la care au dreptul pe perioada spitalizării, precum şi tratamentul medicamentos specific, care trebuie să nu conţină ingredientele interzise a fi consumate, potrivit fişei cu alimente alergene a fiecăruia.

Porţiile de mâncare sunt pregătite în recipiente separate, cu ustensile separate şi din alimente care nu conţin ingredientele interzise prin fişa de alergene pentru fiecare pacient. Pentru realizarea în cele mai bune condiţii a acestor acţiuni, unităţile spitaliceşti primesc instrucţiuni din partea Direcţiei de sănătate publică şi, la cerere, pot beneficia de informare şi sprijin din partea asociaţiilor şi societăţilor cu expertiză în domeniu.

Aceleaşi obligaţii vor avea şi unităţile de cazare care organizează tabere pentru copii şi unităţile de alimentaţie publică care oferă servicii de masă preşcolarilor, şcolarilor sau studenţilor diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice sau celor care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli sau afecţiuni alergice. AGERPRES