În anul 2020, un an afectat de pandemia cu virusul SARS COV-2, compania Antibiotice și-a dublat investițiile în cercetare de produse noi, echipamente pentru asigurarea calității, modernizarea tehnologiilor de fabricaţie și digitalizarea activităților.

Dacă în anul 2019, valoarea investițiilor în echipamente a fost de aprox 7 mil. de lei, în 2020, Antibiotice a dublat aceste investiții, ajungând la peste 14 mil. lei. Acest lucru arată orientarea companiei atât spre susținerea promptă a sistemului național de sănătate, prin investiții pentru introducerea în fabricație de produse utilizate în terapia COVID-19, cât și spre o dezvoltare durabilă accelerată.

Antibiotice trebuie să rămână cea mai importantă companie farmaceutică cu capital românesc, iar maturitatea echipei, ghidarea activităților după planuri manageriale sustenabile și respectarea strictă a procedurilor de operare reprezintă garanția dezvoltării sale durabile.

Dublarea cifrei de afaceri în următoarea perioadă reprezintă o țintă predilectă, iar expansiunea internațională este cu siguranță cel mai important demers al acționarilor companiei. Bineînțeles că ținta noastră o reprezintă creșterea profitabilității afacerii. Această creștere o realizăm în primul rând prin investirea periodică a profitului în dezvoltarea produselor, cercetarea aplicativă, parteneriate durabile, cu atât mai mult în această perioadă extrem de dificilă pentru întreaga comunitate de afaceri de peste tot din lume

Ioan Nani, director general Antibiotice Iași

Țintele ambițioase ale Antibiotice Iași, până în anul 2028, urmăresc dublarea cifrei de afaceri, a exportului, precum și obținerea unui profit de 2,5 ori mai mare.

Astfel, în scopul creșterii competitivității și profitabilității afacerii, cât și pentru asigurarea dezvoltării sustenabile pe termen lung, compania dezvoltă o politică coerentă și continuă de dezvoltare și organizare strategică orientată pe 5 piloni:

Pilon 1: Adaptarea strategică a resurselor umane
Pilon 2: Adaptarea strategică a portofoliului de produse
Pilon 3: Perfecționarea continuă a Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă)
Pilon 4: Planificarea strategică și managementul performanței
Pilon 5: Guvernanța Corporativă

Pentru dezvoltarea pilonilor strategici și implementarea planurilor de investiții, an de an, Antibiotice a primit aprobarea din partea acționarilor pentru finanțarea, din profitul net, a investițiilor propuse.
Astfel, în anul 2020 Antibiotice a continuat politica investițională conform planului de administrare aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor din aprilie 2020, pe urmatoarele direcții:

  • continuarea achizițiilor pentru realizarea unui nou site pentru produse topice– 14.452.190 lei – echipamente tehnologice și infrastructură IT

Noul site va avea o capacitate dublă de producție și va determina creșterea cifrei de afaceri prin expunerea acestor produse atât pe piața din România cât și pe piețele internaționale. La nivel național, compania deține poziția de lider în producția de produse topice (unguente, geluri și supozitoare).

  • activitatea de cercetare care susține dezvoltarea portofoliului de produse– 2.715.797 lei – proiecte de dezvoltare produse

Această activitate este orientată spre acele molecule valoroase pentru sănătatea pacienţilor, care oferă perspective de consolidare a portofoliului de bază al companiei (antiinfecţioase, medicamente topice), dar şi spre clase terapeutice specializate (medicamente pentru tratamentul bolilor cronice, medicamente pentru Sistemul Nervos Central, medicamente pentru Medicina de Urgență). Pe piața din România, Antibiotice Iași este lider în producția de medicamente antiinfecțioase.

Totodată, pentru susţinerea expansiunii internaţionale a afacerii, Antibiotice Iași realizează în mod constant adaptarea formulelor medicamentelor din portofoliu la cerinţele de înregistrare din alte ţări. În anul 2020 compania a investit în obținerea de autorizări de punere pe piață și reautorizări, pentru un numar de 34 de produse atât pentru piața internă cât și pentru piața externă (16 produse autorizate și 18 produse reautorizate).