Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) în parteneriat și sub auspiciile Comisie pentru Sănătate din Senatul României a organizat pe 14 martie o masă rotundă cu tema Hepatitele  virale în România  – Etape în drumul spre eradicare, în cadrul căreia a fost pus în discuție un document de luare de poziție privind implementarea Planului Național Cadru de Eliminarea a Hepatitelor Virale în România.

România are șansa de a fi lider regional în eliminarea hepatitelor virale, dar și de a fi un exemplu în ceea ce înseamnă măsurile de prevenție pentru a reduce impactul hepatitelor de etiologie non-virală în special cele cauzate de un stil de viată nesănătos incluzând o alimentație necorespunzătoare, lipsa exercițiilor fizice și a odihnei adecvate.

În anul 2019, România a aprobat un Plan Național Cadru de Eliminarea a Hepatitelor Virale, agreat la acea vreme de Ministerul Sănătății și susținut încă de la lansare de toți cei implicați. La baza realizării documentului au stat trei principii de bază: acoperirea universală cu servicii de sănătate, asigurarea continuității serviciilor medicale și utilizarea de abordări de sănătate publică. Totodată au fost stabilite patru direcții strategice pentru planificarea și implementarea intervențiilor de sănătate publică împotriva hepatitelor virale: informare și comunicare, intervenții cu impact, furnizarea echitabilă a serviciilor și crearea unui cadru de furnizare și bugetare a serviciilor.

Pandemia COVID-19 a afectat într-o bună măsură termenele stabilite la început pentru punerea în practică a unor principii. Pași în atingerea obiectivului au fost realizați fie prin unele măsuri luate de autorități, fie prin programe din fonduri europene sau fonduri private cu implicarea societăților medicale profesionale, a organizațiilor de pacienți și a organizațiilor nonguvernamentale.

Având în vedere cele de mai sus, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România împreună cu cei reuniți la masă rotundă ”Hepatitele virale în România – Etape în drumul spre eradicare”, din data de 14 martie, cere tuturor celor în măsură să pună în aplicare prevederile Planului Național Cadru de Eliminare a Hepatitelor Virale în România, cu accent pe următoarele puncte:

  1. Constituirea de urgență a Comitetului de monitorizare a implementării Planului Național Cadru de Eliminare a Hepatitelor Virale
  2. Stabilirea și asumarea de către Ministerul Sănătății a obiectivelor anuale de atins conform acestui plan
  3. Asigurarea continuității în ceea ce privește asigurarea serviciilor pentru pacientul depistat pe tot parcursul vieții de pacient
  4. Asigurarea cadrului legislativ național, în concordanță cu acest plan, pentru accesul echitabil la o monitorizare corectă și terapia adecvată pentru toți pacienții cu hepatită cronică virală B, C, B/D având în vedere gradul de transmiterea a acestor boli și evoluția în timp a acestor infecții în lipsa monitorizării și a terapiei adecvate.
  5. Asigurarea în toate maternitățile din tară a necesarului de doze de vaccin și a imunoglobulinei specifice anti-VHB pentru copiii născuți din mame infectate cu virusul hepatitic B.
  6. Implementarea de urgență a Registrului Național de Hepatite Virale agreat de toți factorii implicați.
  7. Întărirea programelor existente de reducere a riscurilor (în mod special a programelor de schimb de seringi și a celor de tratament substitutiv de tip low threshold).