După 14 ani de activitate și 7 parteneriate cu autoritățile publice din domeniul serviciilor sociale, Asociația HELP Autism a evaluat gradul de satisfacție cu privire la serviciile sociale dedicate persoanelor cu dizabilități din București și Ilfov, a desfășurat un program de formare pentru 20 de ONG-uri, a creat un ghid de bune practici al parteneriatelor public-private, precum și instrumente de evaluare și monitorizare a politicilor publice locale din domeniul serviciilor sociale.

Care este gradul de satisfacție în relația cu instituțiile publice de asistență socială a beneficiarilor din București și Ilfov? Cum pot furnizorii de servicii sociale îmbunătăți calitatea serviciilor oferite prin instruirea continuă a personalului? Cum pot funcționa parteneriatele public-private în beneficiul persoanelor cu dizabilități? Cum evaluăm și monitorizăm politicile publice locale din domeniul serviciilor sociale?

Acestea sunt întrebările la care Asociația HELP Autism a găsit răspunsurile în cadrul proiectului „Bune practici în parteneriate public-private pentru intervenția în TSA și alte problematici sociale”, implementat în perioada septembrie 2022 – octombrie 2023.

Din cercetarea efectuată în perioada februarie – mai 2023, au aflat unde se situează în 2023 serviciile sociale publice, după consultarea a 202 respondenți, persoane cu dizabilități și aparținătorii acestora, care au evaluat gradul de implicare și satisfacție în relația cu instituțiile statului, precum Primăria, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sau Direcția de Asistență Socială (DAS). Rezultatele chestionarului relevă faptul că 70% dintre respondenți consideră rezonabilă, slabă sau foarte slabă implicarea instituțiilor în viața beneficiarilor și doar 24% consideră că instituțiile respectă drepturile persoanelor cu dizabilități.

Raportul de cercetare indică un nivel moderat de satisfacție și accesibilitate, în ceea ce privește serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități, dar evidențiază, totodată, oportunități de îmbunătățire:

  • Reducerea timpilor de așteptare și a birocrației prin digitalizarea instituțiilor;
  • Pregătirea personalului în comunicarea empatică cu persoanele cu dizabilități și aparținătorii acestora;
  • Stimularea parteneriatelor în zona de servicii de recuperare, respiro și consilierea psihologică a familiei;
  • Mai multă informare și transparență privind drepturile beneficiarilor.

„Din când în când, trebuie să intrăm în rolul de observator și să vedem dacă ceea ce facem e relevant pentru beneficiari, dacă aceștia se simt incluși și reprezetați. Doar colaborând putem să facem viața acestor oameni mai ușoară, plecând de la nevoile lor reale. Credem cu tărie că serviciile sociale trebuie să conlucreze în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor, și ne bucurăm să consolidăm relația pe care am inițiat-o cu instituțiile din capitală în ultimii ani și să oferim un exemplu care să fie adoptat la nivel național, într-un efect de domino al faptelor bune.” – Daniela Bololoi, Președinte HELP Autism

Asociația HELP Autism a susținut în cadrul proiectului și cursuri de pregătire pentru membrii ONG-urilor, cu o tematică amplă și unică despre dezvoltare organizațională, advocacy, politici publice și fundraising, astfel încât organizațiile non-profit să devină parteneri viabili în comunitate și să ofere servicii sociale de calitate superioară, pentru cei peste 4000 de beneficiari pe care îi deservesc.

Ghidul de bune practici de parteneriate public-private este extrem de valoros pentru toate ONG-urile și autoritățile publice, deoarece cuprinde date legislative interpretate cu ajutorul specialiștilor cu privire la formele pe care le pot îmbrăca aceste parteneriate, legislația ce stă la baza lor și exemple concrete de bune practici extrem de utile pentru cei care se află la început de drum și doresc să dezvolte astfel de parteneriate pentru a crește calitatea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități.

Cu sprijinul Primăria Sector 3 a Municipiului București, Asociația HELP Autism reușit să organizeze, pe parcursul proiectului, nu mai puțin de 4 întâlniri lunare între reprezentanții administrației publice locale și cei ai societății civile. În urma acestor întâlniri și a evaluării de către beneficiari a gradului de implicare și satisfacție în relația cu instituțiile statului, a fost dezvoltată Metodologia de monitorizare și evaluare independentă a politicilor publice locale din domeniul serviciilor sociale. Această metodologie urmează să fie implementată în următoarele 6 luni de către Primăria Sector 3 a Municipiului București și DGASPC Sector 3, pentru a evalua politicile deja existente, dar și pentru a concepe politici noi, cu valoare adăugată, pentru persoanele cu dizabilități din comunitate.

Conferința în cadrul căreia au fost prezentate instrumentele și bunele practici dezvoltate de Asociația HELP Autism marchează încheierea proiectul „Bune practici în parteneriate public-private pentru intervenția în TSA şi alte problematici sociale”, codul SIPOCA/SMIS2014+: 1090/151449.

Acest proiect se adaugă numeroaselor demersuri inițiate de Asociația HELP Autism de-a lungul anilor, printre care amintim campania de fundraising „Fii Făuritor de Viitor” prin care asociația HELP Autism construiește prima tabără incluzivă pentru copii și tineri cu dizabilități în Munții Retezat, un proiect de anvergură ce se ridică la o valoare de 5 milioane de euro, precum și proiectului de lege privind decontare serviciilor de terapie a persoanelor cu tulburări din spectrul autist în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, un demers inițiat în urmă cu 3 ani de Asociația HELP Autism și Autism Voice, demers la care s-au alăturat numeroase alte ONG-uri.