Asociația P.A.V.E.L. a demarat un nou proiect educațional pentru copiii și adolescenții îngrijiți la clinicile cu profil oncologic din zona Fundeni, proiect intitulat “Școala de Spital – Stație de Educație – (The Brain Station).

Scopul general al proiectului este prevenirea abandonului școlar iar obiectivele operaționale sunt:

1. Asigurarea accesului la educație în perioada spitalizării continue sau ambulatorie pentru 120 copii și adolescenți în 3 clinici oncologice din București.

Motivarea și implicarea a 120 părinți/aparținători în procesul continuu al educației copiilor si adolescenților cu cerințe educaționale speciale.

Grupul țintă este reprezentat de 120 copii și tineri diagnosticați cu afecțiuni oncologice, pacienți ai secțiilor de oncologie pediatrică și hematologie pediatrică cu vârsta cuprinsă între 4-19 de ani și 120 părinți/aparținători ai acestora.

Printre activitățile specifice ale proiectului amintim organizarea și susținerea de sesiuni/ateliere educative și remediale pentru elevi de ciclul primar, gimnazial și liceal pe ariile curriculare principale, precum și sesiuni de consiliere a părinților în vederea implicării responsabile în procesul educativ al celor 120 de copii și adolescenți.

Impact: Realizarea unui progres educativ pentru 120 beneficiari direcți din rândurile copiilor și adolescenților; creșterea interesului pentru învățare transdisciplinară în rândurile beneficiarilor; formarea de abilități în domeniul educației pentru 120 părinți; creșterea experienței de profesori și pedagogi, a interesului pentru voluntari și implicarea lor în activități educative – mai ales în plan informal; dezvoltarea procesului de reintegrare a elevilor/adolescenților în școala de origine.