Asociația P.A.V.E.L. – asociația părinților care au copii bolnavi de cancer, a demarat în luna octombrie un nou proiect de ajutor social. Proiectul “Centrul de Servicii și Resurse P.A.V.E.L. – ajutor umanitar pentru copiii și tinerii care au cancer” este finanțat de către Compania Națională “Loteria Română” S.A, și are o durată de 12 luni.

Scopul proiectului este creșterea speranței de viață și a calității vieții pacienților cu cancer, copii și tineri prin oferirea unor servicii complexe socio-psiho-educaționale, complementare celor medicale precum și a sprijinului material și financiar necesar pentru acoperirea unor nevoi urgente de subzistență (procurarea unor medicamente, a unor investigații medicale / dispozitive, a unor nevoi de transport precum și a unui supliment de hrană în condițiile regimului adecvat recomandat de către medicii curanți). Pentru realizarea scopului propus, sprijinul din partea Companiei Naționale “Loteria Română” S.A. este esențial.

Grupul țintă este reprezentat de 500 copii și tineri diagnosticați cu afecțiuni oncologice, pacienți ai secțiilor de oncopediatrie și hematologie pediatrică cu vârsta cuprinsă între 0-26 de ani și familiile acestora. Beneficiarii sunt pacienți ai Institutului Clinic Fundeni și ai Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București. Copiii provin din întreaga țară și în general, fac parte din familii care constituie cazuri sociale (beneficiari ai ajutorului social/venitului minim garantat), iar principala sursă de venit o reprezintă alocația copilului și indemnizația de însoțitor pe care de obicei mama o primește în perioada în care copilul este în tratament.

Principalele activități desfășurate:

  1. Acordarea de asistență socială și sprijin pentru acoperirea nevoilor de subzistență. Pe baza anchetei sociale și planului de intervenție se vor acorda beneficiarilor servicii directe de tipul: informare cu privire la obținerea unor drepturi, asigurarea accesului la servicii medicale specifice, facilitarea legăturilor cu organizații de specialitate din țară și străinătate care pot oferi servicii/sprijin pacienților, accesarea unor resurse în favoarea pacienților. Asistentul social va oferi copiilor și familiilor suport material și financiar pentru acoperirea unor nevoi urgente de subzistență: hrana corespunzătoare tratamentului, transport, medicamente care lipsesc din țară sau care există pe piața românească dar nu sunt asigurate de Casa de Asigurări de Sănătate, efectuarea unor investigații medicale vitale în diagnosticarea și monitorizarea tratamentului (RMN, CT, etc.), achiziționarea unor instrumente medicale care facilitează tratamentul (camere implantabile, catetere, etc.) sau proteze medicale etc.
  1. Asistență și consiliere psihologică individuală. În urma evaluării psihologice a beneficiarilor și stabilirea planului comun de consiliere și intervenție, pacienții copii/tineri și însoțitorii lor vor fi sprijiniți în redobândirea echilibrului psiho-emoțional și mobilizarea resurselor în scopul creșterii complianței la tratament.
  2. Activități de terapie prin arte combinate (ludoterapie, artterapie, terapie ocupațională). Se vor desfășura activități de animație și joc, pictură, lectură, sedințe de terapie prin muzică pentru detensionare, socializare, ameliorarea efectelor negative ale spitalizării, dezvoltarea imaginației și creativității.
  3. Activități de recreere și socializare – excursii sau acțiuni de respiro în afara spitalului. Aceste activități vor fi reluate în măsura în care starea impusă de pandemia cu Covid 19 va permite.
  4. Servicii de alfabetizare și dezvoltare a abilităților școlare. Specialiștii din proiect vor menține legătura cu instituția de învățământ unde sunt înscriși pacienții în scopul prevenirii abandonului școlar și vor face eforturile necesare pentru a sprijini continuitatea formării profesionale și/sau integrarea/reintegrarea pacienților.
  5. Găzduire gratuită în Casa Părinților pentru copiii și familiile care vin din provincie la tratament în București și care nu necesită internare, cu păstrarea tuturor regulilor de distanțare fizică și protecție sanitară.