Asociația Suport Mastocitoză România trage un semnal de alarma cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și a altor acte normative (Bp. 616/2021), aflată în dezbatere parlamentară.

Propunem un pact de neagresiune a Legii nr. 448/2006 sau măcar o consultare a ONG urilor care se îngrijesc de persoanele cu dizabilități. Modificarea art. 35 prin care optiunea pentru asistent personal cade exclusiv în sarcina persoanei cu dizabilități în cazul handicapului grav este un non sens juridic. Sunt criterii care diferențiază acordarea asistentului persoanal în cazul handicapului grav, ori să lași la îndemâna persoanei cu dizabilități această optiune este calea spre abuz, pentru că, așa cum arată lucrurile în teritoriu, majorității persoanelor nu li se vor acorda, din lipsă de fonduri. Ori acum, acest lucru este statutat deja prin act normativ, prin decizia comisiei pentru persoanele cu dizabilități. Practic, într-un judet x, persoana cu dizabilități va fi ”sfătuită” să nu opteze, pentru că nu sunt fonduri”, a declarat Nicoleta Vaia, președinte Asociația Suport Mastocitoză România.

De asemenea sunt sitagme care nu se regăsesc în transpunerea practică: se creează premise teoretice pentru centrele rezidențiale, care nu sunt altceva decât o redenumire a centrelor sociale, fără metodologie, itemii, etapele care trebuie bifate pentru a le diferenția.

Notiunea de registru electronic prezentă în propunerea de act normativ nu are nicio legatură cu noțiunea reală de registru electronic și baza de date exista deja.

Sunt ONG-uri grav afectate, precum sunt cei care ii ocrotesc pe surzi, pe nevăzători.

Bolnavii de mastocitoză vor pierde asistentul personal, fiind lăsați la bunul plac al autoritatilor locale.

Vă rugăm pe această cale, ori consultați specialiști si ONG-uri competente, cu experiență în domeniu, ori vă rugăm insistent să lăsați Legea 448/2006 așa cum este ea.

De asemena, acceptarea acestor propuneri/amendamente atrage după sine modificarea cel puțin a următoarelor acte normative:

 1. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 3. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune;
 4. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 5. Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii care intră în vigoare din anul 2023;
 6. Legea nr.  272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 8. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 9. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea bugetului de stat;
 11. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 12. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
 13. HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi  regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 14. HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și nu numai;
 15. HG nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
 16. HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 17. HG nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 18. HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.