Alianța Pacienților Cronici din România – APCR,  Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România – COPAC, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer – FABC, Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA și Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA cer Guvernului să elimine scutirile la plata CASS.

Banii alocați sănătății sunt insuficienți, iar Guvernul României continuă să ofere scutiri la plata CASS diferitelor categorii profesionale. 884.680 de angajați din construcții, agricultură și industria alimentară, nu plătesc CASS. 400 milioane de lei nu ajung lunar în Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). În anul 2022, bugetul FNUASS a fost de 55.064.450.000 lei, iar nivelul scutirilor a fost de ~4.800.000.000 lei, cu alte cuvinte, în fiecare lună de scutiri, FNUASS este mai sărac cu 8,72%.

Scutirile la plata CASS acordate diferitelor categorii profesionale încalcă cu bună știință prevederile Legii 95/2006, creează discriminare în rândul asiguraților, încălcând principiul solidarității și ignorând participarea obligatorie la plata CASS așa cum este prevăzut în lege.

Semnatarii scrisorii cer Guvernului României să anuleze facilitățile fiscale privind CASS acordate unor categorii profesionale, să îmbunătățească colectarea sumelor datorate de către companii la Fondul Național Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate și să crească alocarea bugetară pentru sănătate la un nivel asemănător cu țările europene dezvoltate, respectiv peste 9% din PIB.

”Pandemia a scos la lumină toate lipsurile sistemului medical din România, rugăm Guvernul României să trateze cu toată seriozitate domeniul medical, să asigure finanțare conform nevoilor și să reformeze sistemul medical, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale de calitate la standarde europene”, se arată în comunicat.