AUTISM ROMANIA – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism anunţă înfiinţarea Asociaţiei Autism Dobrogea, organizaţie creată prin proiectul Autism Dobrogea- Vocea care schimba vieţi, care se desfăşoară în perioada februarie 2022 – mai 2023 în judeţele Constanţa şi Tulcea.

Scopul proiectului este creşterea capacităţii actorilor relevanţi din ecosistemul tinerilor cu TSA (tineri cu TSA, părinţii tinerilor, autorităţi şi instituţii publice cu competenţe relevante, tineri tipici, alţi actori comunitari) de a se cunoaşte, coordona şi colabora în vederea unei mai bune implicări a tinerilor cu TSA în viaţa comunităţii şi a unei mai bune participări a acestora la procesele decizionale care le afectează viaţa, în susţinerea propriilor nevoi, de a deveni activi în combaterea excluziunii sociale.

Înfiinţarea Asociaţiei Autism Dobrogea este una dintre activităţile care de ţin de formarea dezvoltarea capacitaţii tinerilor, adulţilor cu TSA şi a părinţilor din regiunea de a promova activ drepturile şi interesele lor/ ale copiilor lor, de a influenţa deciziile publice relevante în acest sens la nivel local.

Schimbările sistemice în societate, adaptarea acesteia la nevoile oamenilor, respectarea drepturilor se întâmplă atunci când oamenii înşişi solicită asta autorităţilor, instituţiilor şi o fac în mod constant, organizat, şi contribuie la schimbare. Mentalităţile se schimă mai greu, dar se produc atunci când diferite grupuri iniţiază diferite mişcări civice, fac acţiuni de conştientizare, sensibilizare în mod constant. AUTISM ROMANIA a făcut toate aceste demersuri de la înfiinţarea în 2001, de când şi-a asumat misiunea de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor cu autism în România, militând pentru o societate continuu mai bună şi mai adaptată, mai potrivită cu nevoile persoanelor cu autism. Tot ceea ce noi am învăţat noi, părinţii, în toţi aceşti ani, transmitem acum părinţilor din Dobrogea, o regiune care are nevoie de o Voce care să reprezinte interesele şi să promoveze drepturile persoanelor cu autism şi care să contribuie, alături de alte entităţi regionale şi locale, la găsirea de soluţii pentru multitudinea de probleme cărora trebuie să le facă faţă oamenii cu autism şi familiile lor în Dobrogea. AUTISM ROMANIA si-a propus să îi ajute să facă Dobrogea mai prietenoasă şi mai bună pentru oamenii autişti şi familiile lor

Liuba Iacoblev, preşedinte AUTISM ROMANIA.

Asociaţia Autism Dobrogea este înfiinţată cu sprijinul AUTISM ROMANIA pentru a deveni o voce reprezentativă pentru persoanele cu autism în regiune. Va fi o voce care promovează respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, potrivit Convenţiei Internaţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi a celorlalte reglementari internaţionale, cât şi legislaţia naţională aferentă, avertizează factorii responsabili de nerespectarea acestor drepturi. În acelaşi timp, va face demersuri pentru a fi partener al autorităţilor locale şi al instituţiilor publice şi va contribui la găsirea de modalităţi, soluţii pentru crearea de servicii şi programe adaptate nevoilor celor cu autism, de oportunităţi de dezvoltare pentru aceştia – copii, tineri, adulţi-, precum şi familiilor lor în Dobrogea.

Asociaţia Autism Dobrogea, cu sprijinul AUTISM ROMANIA va prezenta autorităţilor şi instituţiilor, altor entităţi relevante interesate, propuneri de parteneriate punctuale, cu scopul de a găsi împreună căi pentru ca resursele publice existente pentru domeniile de care sunt responsabile- intervenţie timpurie, educaţie şcolară, servicii sociale, sport, cultura, recreere, să fie folosite şi în beneficiul persoanelor cu autism. Asociaţia va fi partener pentru autorităţi şi instituţii şi pentru găsirea de noi oportunităţi de resurse publice sau private prin care să fie create servicii, programe, activităţi autism specifice sau autism prietenoase.

Consideram că toate resursele care există acum în cele 2 judeţe , din păcate puţine, trebuie să fie direcţionate şi pentru beneficiul copiilor, tinerilor-adulţilor autişti, adică şi aceştia să aibă şanse egale la educaţie, asistenţă socială, dezvoltare armonioasă fizică şi psihică, să aibă acces la toate oportunităţile din comunitatea dobrogeană. Iar cele care nu există acum, dar este urgentă nevoie de ele, să fie create cât mai curând, ex ), servicii de tip psiho-educaţional-terapeutic pentru copii, servicii de zi sau de dezvoltare de abilitaţi de viaţă independentă în comunitate pentru tineri, adulţi, centre respiro, locuinţe semi sau maxim protejate pentru adulţi, servicii de sprijin specializat pentru ocupare (angajare şi menţinerea unui loc de munca în cazul tinerilor şi adulţilor autişti care pot munci pe piaţa liberă sau în medii adaptate), programe şi servicii de sport şi recreere s.a” a precizat Marian Ciobanu, preşedintele Asociaţiei Autism Dobrogea.

Asociaţia are fondatori părinţi şi profesionişti, iar Consiliul director este alcătuit din 2 părinţi şi un profesionist din domeniul civic-social din judeţul Constanţa şi doi părinţi din judeţul Tulcea. Prin proiectul Autism Dobrogea-Vocea care schimbă vieţi asociaţia este sprijinită atât cu resurse materiale de baza- laptop, imprimante în cele 2 judeţe, obiecte şi consumabile pentru câteva activităţi proprii, softuri -platforma de comunicare şi de lucru online pentru consiliul director, pagina web a asociaţiei, dar şi resurse de formare – curs în management organizaţional – pentru membrii consiliului director şi coaching permanent în a folosi diferite instrumente de comunicare, colaborare internă eficientă, de a crea conţinut pentru comunicarea externă, coaching în crearea strategiei asociaţiei pentru 2 ani, a unui plan de acţiune şi a altor instrumente de management organizaţional necesare asociaţiei pentru a porni cu dreptul şi a fi cât mai eficientă de la bun început în misiunea sa.

Tot acest demers de pregătirea comunităţii persoanelor cu autism şi a familiilor lor şi de înfiinţare a asociaţiei este şi un model de bună practică pentru alte comunităţi locale care doresc să îmbunătăţească viaţa copiilor lor în prezent şi să le asigure un viitor decent prin advocacy, promovarea drepturilor şi nevoilor acestora în comunitate. Asociaţiile înfiinţate de părinţi care doresc/sunt nevoite să devină ele însele furnizoare de servicii sociale private (pentru ca cele publice sunt insuficiente sau neadaptate sau nu există deloc) se confruntă cu multe probleme şi nu au capacitatea de a oferi serviciile complexe, de calitate-specializate de care au nevoie copiii lor pe tot parcursul vieţii acestora. Vorbim de un model de coagulare şi organizare a comunităţii pentru a deveni voce pe plan local.

Campania de advocacy cu prilejul Zilei mondiale de conştientizare a autismului este prima acţiune pe care autism Dobrogea o organizează ca ONG legal înfiinţat, în calitate de colaborator, în proiectul Autism Dobrogea -Vocea care schimbă vieţi, alături de AUTISM ROMANIA, promotorul proiectului.

Acţiunea constă în organizarea simultană în 30 martie 2023, între orele 14-16, a 2 mese rotunde şi cu aceeaşi temă şi agendă, la Tulcea şi la Constanţa, o acţiune publică de conştientizare şi sensibilizare a publicului general în parcul Personalităţilor din Tulcea (2 aprilie 2023) şi un concurs online pe tematica autismului pe parcursul lunii aprilie- luna de conştientizare a autismului, pentru o mai mare informare şi sensibilizare a publicului general în privinţa autismului, pentru creşterea gradului de acceptare şi respect al comunităţii dobrogene faţă de persoanele cu autism. Datele despre campania de advocacy cu prilejul Zilei mondiale de conştientizare a autismului sunt publicate pe pagina proiectului https://autismromania.ro/autismdobrogea/ şi pe pagina asociaţiei https://autismdobrogea.ro/ .

AUTISM ROMANIA – Asociaţia Părinţilor Copiilor Cu Autism are o experienţă de peste 20 de ani în advocacy în autism. Activităţile noastre sunt comunicate pagina de facebook AUTISM ROMANIA şi pe site-ul nostru autismromania.ro.