AUTISM ROMANIA -Asociația Părinților Copiilor cu Autism a organizat în 29 februarie 2024,  la București, Primăria Sector 1, București, evenimentul care a marcat închiderea proiectului „Tinerii cu Autism-Voce pentru incluziune”, derulat în perioada ianuarie 2023-februarie 2024.

 

La eveniment au participat tineri autiști, beneficiari ai proiectului și părinții acestora, reprezentanți ai unor autorități și instituții centrale și locale: Casa Națională de Asigurări de Sănătate-CNAS, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități-ANPDPD, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopții-ANPDCA, ai DGASPC-urilor, voluntari în proiect.

In cadrul evenimentului am prezentat principalele realizări în proiect,  precum și perspectivele pe care le avem pentru a continua și dezvolta rezultatele acestui proiect în beneficiul tinerilor autiști, al familiilor lor, al comunității.

  1. am prezentat modelul de intervenție pentru sprijinirea tinerilor să devină o voce pe care l-am dezvoltat, activitățile desfășurate la Cafeneaua A -Vocea mea cu tinerii și părinți, voluntarii, concluzii și învățăminte utile pentru alți furnizori de servicii de sprijin pentru tineri autiști,
  2. am ascultat opiniile tinerilor și părinților beneficiari privind acest proiect, utilitatea lui și impactul asupra acestora,
  3. am prezentat rezultatele acțiunilor noastre de activare civică a beneficiarilor și de advocacy la autorități, demersurile pentru a readuce în atenție, repune în dezbatere și de finalizare a Planului National pentru autism, care ar reprezenta strategia României de abordare intersectorială a problematicii persoanelor cu autism, masurile complementare și coordonate, integrate ale ministerelor relevante.
  4. am ascultat puncte de vedere ale reprezentanților autorităților cu care am comunicat și colaborat, din care am desprins cai de colaborare si parteneriat în susținerea scopului și  obiectivelor noastre cu focus pe tineri și adulți autiști,
  5. am mulțumit public voluntarilor noștri din programul de befreinding pe care l-am inițiat în sprijinul tinerilor autiști.

Câteva dintre cele mai importante rezultate și resurse create în proiect:

– Peste 30 de tineri autiști participanți în activitățile de dezvoltare personală și de dezvoltarea a abilităților de selfadvocacy (autoreprezentare)  și peste 80 de familii implicate în diferite activități în proiect, activități de conștientizare a nevoilor copiilor lor, de dezvoltare a abilităților de advocacy;

– Cafeneaua A-Vocea mea – un spațiu adaptat nevilor tinerilor, unde am desfășurat cu tinerii și voluntarii activitățile pentru dezvoltarea abilitaților de autocunoaștere, comunicare, sociale și de auto reprezentare, învățare despre drepturile pe care el au și le pot promova;

– cursurile în self/advocacy create pentru tineri și părinți, aflate la dispoziția tuturor tinerilor și părinților din țară pe o platforma deschisă de autoînvățare, platforma Udemy;

– evenimente care au avut protagoniști tineri autiști, părinți și alți actori: 2 dezbateri având ca tematică drepturile tinerilor autiști, Conferința Vocea mea-Tinerii cu autism se fac auziți, expoziția de arta a unei tinere autiste, întâlniri directe cu reprezentanții ministerelor relevante pentru problematica tinerilor: (Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse), care au fost oportunități de dialog pentru o mai bună cunoaștere a problematicii tinerilor, conștientizare, sensibilizare și acțiune comună, integrată.

În cadrul proiectului a fost creată, editată și Carta Alba a Tinerilor cu autism/autiști, care cuprinde și Rezoluția tinerilor autiști, document programatic, care punctează drepturile, nevoile, situația actuală, oportunitățile și lipsurile sistemice care afectează viața tinerilor, direcții de acțiune, un document care are ca obiective:

Să stabilească orientări strategice cu privire la drepturile tinerilor cu autism.

Să deschidă și să mențină dialogul pe teme drepturilor tinerilor cu autism

Să crească vizibilitatea problematicii tinerilor cu autism din România

Să evidențieze nevoile și caracteristicile specifice tinerilor cu autism din România

Să promoveze recomandări pentru politici publice destinate tinerilor cu autism din România, ca parte integranta din viitorul Plan Național pentru Autism, pe care AUTISM ROMANIA îl susține ca fiind extrem de necesar pentru îmbunătățirea situației comunității autiste din Romania.

Un proiect pilot deosebit, prin care am creat condiții și am pilotat o metodologie pentru a creste capacitatea în primul rând a tinerilor autiști de a deveni o Voce, dar și a familiilor lor. Ne bucurăm că AUTISM ROMANIA le-a putut oferi tinerilor autiști oportunitatea de a înțelege importanta promovării nevoilor proprii, a drepturilor, de a forma sau dezvolta abilități de autoreprezentare/selfadvocacy, și de a învăța cum să facă acest lucru. Și părinții au putut să-și dezvolte abilitățile de advocacy, pentru a putea promova mai eficient nevoile copiilor care nu o pot face singuri, de a le apăra drepturile. Am creat și instrumente de învățare în acest sens, dar am și oferit sprijin efectiv pentru a începe propriile acțiuni de advocacy pentru drepturile copiilor lor.  Iar comunicarea cu autoritățile și cu publicul larg pe diferite canale și evenimente organizate, a contribuit la creșterea nivelului de informare, conștientizare a problematicii tinerilor autiști, a nevoilor lor specifice, sensibilizarea față de nevoile acestora, stimulare a implicării active a autorităților și a celorlalți actori din ecosistemul tinerilor autiști în problematica specifică acestei categorii de vârstă, din perspectiva drepturilor, a calității viețiiTinerii autiști trebuie să se facă auziți și ascultați, iar noi prin proiect i-am susținut în acest sens: Sloganul „Nimic despre noi fără noi„, trebuie să devină realitate și în cazul comunității autiste. „ Liuba Iacoblev, președinte.

Toți participanții, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor centrale și locale, au manifestat deschidere pentru a continua comunicarea începută în acest proiect și de a colabora cu AUTISM ROMÂNIA pe diferite aspecte din cele reliefate de participanți sau cuprinse în documentele elaborate în proiect. A fost deschisă calea unor discuții mai aplicate pe teme de interes pentru comunitatea autistă, de exemplu la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopții-ANPDCA, unde AUTISM ROMANIA  a fost invitată sa participe la un grup consultativ pe tema prevenirii instituționalizării.

 

Mai multe informații despre proiect se pot găsi la https://autismromania.ro/tinerii-cu-autism/