AUTISM ROMANIA – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism încheie proiectul Autism Dobrogea- Vocea care schimbă vieţi, care s-a desfăşurat în perioada februarie 2022 – mai 2023 în judeţele Constanţa şi Tulcea.

Proiect derulat de AUTISM ROMANIA – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este creşterea capacităţii actorilor -persoane adulte cu autism, familii, autorităţi, instituţii- să acţioneze împreună pentru a găsi soluţii locale pentru a folosi mai bine resursele existente şi de a aloca resurse pentru noi programe şi servicii de suport comunitare adaptate persoanelor cu autism. Părinţii şi persoanele adulte cu autism sunt sprijinite să devină o voce independentă, puternică pentru a reprezenta comunitatea autismului la masa guvernării participative la nivel local.

În cadrul proiectului am desfăşurat mai multe activităţi şi am creat resurse pentru activarea civică a tinerilor şi a părinţilor, pentru ca aceştia să poată promova şi apăra drepturile şi interesele lor şi ale copiilor lor.

Am înfiinţat Asociaţia Autism Dobrogea, o asociaţie a părinţilor şi persoanelor autiste.

Am cartografiat resursele din regiune, respectiv nevoile persoanelor cu autism şi ale părinţilor, printr-un proces participativ, părinţi, profesionişti, autorităţi şi instituţii au colaborat, împărtăşit idei, soluţii.

Cele mai importante resurse create în proiect:
– Cursurile în advocacy şi selfadvocacy pentru părinţi şi tineri autişti postate pe platforma Udemy pentru învăţare în regim propriu, aflate acum la dispoziţia tuturor părinţilor şi tinerilor interesaţi nu doar din Dobrogea, dar şi din ţară,
– Directorul de resurse care cuprinde servicii regionale, profesionişti, legislaţie, documente utile în demersuri de advocacy s.a.
– Pagina web a Asociaţiei Autism Dobrogea, care conţine şi instrumente pe care părinţii le pot accesa – Autism Dobrogea Helpline – un centru virtual de asistenţă pentru părinţi, adulţi autişti (chat, telefon, email)
– Documentul „Elemente strategice pentru incluziunea locală a persoanelor cu TSA în regiunea Dobrogea” rezultatul procesului participativ – o scurtă analiză a situaţiei regionale privind resursele existente şi nevoile persoanelor autiste din Dobrogea, care poate sta la baza deciziilor locale pentru crearea de servicii, programe, oportunităţi pentru aceste persoane, deoarece o analiză instituţională a nevoilor locale pentru persoanele autiste nu există în cele 2 judeţe.

Înfiinţarea Asociaţiei Autism Dobrogea este activitatea centrală în proiect. Asociaţia fost creată pentru a deveni o voce reprezentativă pentru persoanele cu autism în regiune, pentru a deveni vectorul principal de promovare a drepturilor persoanelor autism în regiune, cu dizabilităţi în general. Totodată de a fi partener al autorităţilor locale şi al instituţiilor publice în găsirea de modalităţi, soluţii pentru crearea de servicii şi programe adaptate, oportunităţi de dezvoltare pentru copii, tineri, adulţi autişti, pentru reducerea marginalizării, excluziunii acestora, pentru creşterea calităţii vieţii lor şi a familiilor lor.

Asociaţia Autism Dobrogea are fondatori părinţi şi profesionişti, iar Consiliul director este alcătuit din 2 părinţi şi un profesionist din domeniul civic-social din judeţul Constanţa şi doi părinţi din judeţul Tulcea. Asociaţia pleacă la drum cu câteva resurse materiale de baza- laptop, imprimantă, câte un set pentru fiecare din cele 2 judeţe, softuri abonament la o platforma de comunicare şi de lucru online pentru facilitarea activităţii Consiliului director, o pagina web a asociaţiei, dar şi resurse de formare – curs în management organizaţional – pentru membrii consiliului director, plus coaching din partea AUTISM ROMANIA în a folosi diferite instrumente de comunicare, colaborare internă eficientă, în crea conţinut relevant pentru comunicarea externă, coaching în crearea strategiei asociaţiei pentru 2 ani, a unui plan de acţiune pe un an şi a altor instrumente de management organizaţional necesare asociaţiei pentru a porni cu dreptul şi a fi cât mai eficientă de la bun început în misiunea sa.

Tot demersul de pregătirea comunităţii şi de înfiinţare a asociaţiei este şi un model de bună practică de organizare pentru alte comunităţi locale pentru a deveni voce pe plan local. Coagularea de forţe în jurul intereselor comune legitime, demersurile de self/advocacy reprezintă calea prin care părinţii pot să îmbunătăţească viaţa copiilor lor, tinerii înşişi propria viaţă.

„Tot ceea ce noi am învăţat noi la AUTISM ROMANIA de la înfiinţare, din 2001, transmitem acum părinţilor din Dobrogea, o regiune care are nevoie de o Voce care să reprezinte interesele şi să promoveze drepturile persoanelor cu autism. Acum aceştia au o bună bază de pornire pentru a putea începe să contribuie, alături de alte entităţi regionale şi locale, la găsirea de soluţii pentru multitudinea de probleme cărora trebuie să le facă faţă oamenii cu autism şi familiile lor în Dobrogea. AUTISM ROMANIA şi-a propus să îi ajute să facă Dobrogea mai prietenoasă şi mai bună pentru oamenii autişti şi familiile lor şi sperăm că am reuşit în bună măsură acest lucru.”

Liuba Iacoblev, preşedinte AUTISM ROMANIA

Detalii pe pagina proiectului https://autismromania.ro/autismdobrogea/ şi pe pagina asociaţiei https://autismdobrogea.ro/ .

AUTISM ROMANIA – Asociaţia Părinţilor Copiilor Cu Autism are o experienţă de peste 20 de ani în advocacy în autism. Activităţile noastre sunt comunicate pagina de facebook AUTISM ROMANIA şi pe site-ul nostru autismromania.ro,
Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparităţile economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare şi statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norge, care acţionează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmăreşte dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii şi capacităţii sectorului societăţii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetăţeniei active şi a drepturilor omului şi consolidând în acelaşi timp relaţiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.