Camera Deputaţilor a adoptat pe 4 octombrie un proiect de lege care prevede posibilitatea declarării, la cerere, a cabinetelor de medicină de familie şi a punctelor secundare de lucru ca unităţi sanitare de utilitate publică. S-au înregistrat 277 de voturi „pentru”.

Proiectul modifică şi completează în acest sens Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Potrivit proiectului, „asistenţa medicală primară este asigurată prin cabinetul de medicină de familie, care poate fi unitate sanitară de utilitate publică”. Statutul de unitate sanitară de utilitate publică se va acorda cabinetelor de medicină de familie la cerere.

„Cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru dacă solicitantul asigură un program fracţionat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază. Punctele de lucru pot obţine, la cerere, statutul de utilitate publică”, mai prevede actul normativ.

Deputatul PNL Cristina Vecerdi, iniţiator al proiectului, a precizat că statutul de utilitate publică „permite darea în folosinţă gratuită a spaţiilor proprietate publică ale unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţie cabinete de medicină de familie”.

Camera Deputaţilor este for decizional. AGERPRES