Asociația Română de Hemofilie, Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) și Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România(COPAC) desfășoară, în următoarea perioadă, o campanie de Informare, Educare și Conștientizare pe drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal”, în cadrul proiectului Step by Step Towards an Inclusive Society și lansează serviciul de tip suport destinat persoanelor afectate de discriminare din România.

Proiectul Step by Step towards an Inclusive Society a fost lansat de Federația UNOPA (Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA), în 2021, în parteneriat cu COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România).

Scopul proiectului este creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale mici, care lucrează în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite, de a se implica în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal, prin programe de cetățenie activă.

Proiectul se desfășoară la nivel național și va implica preponderent beneficiari din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, cu accent pe zonele insuficient deservite.