Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti a evidenţiat, cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătăţii, importanţa respectării drepturilor pacienţilor şi, totodată, rolul medicilor în asigurarea unei îngrijiri medicale de calitate.

„Îmi exprim profundul angajament faţă de promovarea sănătăţii şi drepturilor pacienţilor şi ale medicilor. Ziua Mondială a Sănătăţii reprezintă o oportunitate pentru a sublinia importanţa respectării dreptului fiecărui individ de a avea acces la servicii medicale de calitate şi la condiţii de trai care să favorizeze sănătatea. În contextul temei ‘Sănătatea mea, dreptul meu’ (My health, my right) aleasă pentru acest an, este esenţial să continuăm să ne concentrăm eforturile în direcţia asigurării unei îngrijiri medicale echitabile, accesibile şi de calitate pentru toţi pacienţii noştri. Împreună, trebuie să promovăm respectul pentru drepturile pacienţilor şi să luptăm împotriva discriminării şi inechităţilor în sistemul medical”, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, Cătălina Poiană.

Totodată, CMMB îşi reafirmă angajamentul faţă de promovarea unor standarde etice şi profesionale ridicate în practica medicală şi încurajează medicii să continue să îşi dezvolte competenţele profesionale şi să ofere îngrijire medicală de calitate pacienţilor.

„Noi, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti, cel mai mare Colegiu teritorial din România, reprezentăm şi luptăm pentru interesele profesionale ale medicilor din Bucureşti şi, de asemenea, susţinem promovarea unor standarde etice şi profesionale ridicate în practica medicală. Totodată, în contextul provocărilor actuale din domeniul sănătăţii, ne propunem să fim o voce comună atât pentru pacienţi, cât şi a profesioniştilor din domeniul medical, pentru că doar împreună putem să contribuim la promovarea unui sistem de sănătate mai eficient, mai accesibil şi mai echitabil pentru toţi locuitorii municipiului Bucureşti şi nu numai”, a transmis Poiană.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătăţii, CMMB a prezentat şi un set de 10 principii pentru a eficientiza „părţi” ale sistemului de sănătate:

* etică şi integritate – practica medicală trebuie să se bazeze întotdeauna pe principii etice şi integritate profesională;

* persoane competente în funcţii de conducere în instituţii ce privesc funcţionarea sistemului de sănătate;

* predictibilitate în deciziile ce vizează sistemul de sănătate;

* infrastructură de sănătate adecvată – dezvoltarea infrastructurii ca direcţie strategică prioritară continuă în sistemul de sănătate;

* resursă umană suficientă şi bine pregătită – dezvoltarea politicilor de personal că direcţie strategică prioritară continuă pentru funcţionarea eficientă a sistemului de sănătate;

* comunicare interinstituţională în sănătate – dezvoltarea consultării între decidenţii şi profesioniştii din sănătate;

* colaborare interdisciplinară – dezvoltarea unui mecanism de funcţionare pentru echipa interdisciplinară – importanţa intensificării colaborării între specialităţi în domeniul medical, pentru o

abordare integrată şi coordonată a îngrijirii pacientului;

* parteneriat între medici şi pacienţi prin încredere, comunicare şi responsabilitate în actul medical – dezvoltarea comunicării între medici şi pacienţi;

* respect pentru pacient;

* respect pentru medic. AGERPRES