Un centru judeţean de informare despre sănătate, InfoSAN şi o reţea de centre de telemedicină pentru categoriile vulnerabile, TeleMedicIS. Acestea sunt cele două propuneri de politici publice la nivel local realizate în cadrul proiectului “Dezvoltarea de politici sociale şi de sănătate în judeţul Iaşi”, implementat de Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România, Asociaţia Copilul Meu Inima Mea, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi.

În ultimele 12 luni, în cadrul proiectului au fost organizate 2 sesiuni de formare cu 70 de participanţi, a fost formată o reţea din reprezentanţii autorităţilor locale, organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor şi asociaţiilor profesionale. Au fost organizate 2 mese rotunde de dezbatere asupra ideilor de politici publice, au fost finalizate cele doua politici publice şi a fost realizat un ghid de redactare şi promovare a politicilor publice.

În prezent, pe site-ul www.social-sănătate.ro se regăsesc atât politicile publice, ghidul cât şi alte informaţii actualizate.

În urma discuţiilor repetate cu membrii reţelei, două idei s-au regăsit de cele mai multe ori ca nevoi ale cetăţenilor din judeţul Iaşi: accesul la servicii de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile şi nevoia de informare mai ales în ceea ce priveşte prevenţia şi screeningul.

Pentru fundamentarea nevoii unui centru de informare despre sănătate, s-a aplicat online un chestionar la care au răspuns 92 de locuitori din judeţul Iaşi.

91 din 92 de respondenti au auzit de programe de screening. Un procent de 98% dintre respondeti au considerat că ar fi util un centru de informare, unde să afle informaţii despre toate programele de screening derulate.

Referitor la scopul programului de screenind respondentii au identificat 4 probleme ce pot fi rezolvate:
– Detectarea stării de preboală la cei care nu au niciun simtom (74%)
– Detectarea bolilor la cei care au deja simptome (11%)
– Reducerea riscului de îmbolnăvire (10%)
– Creşte accesul populaţiei la testare (5%).

La întrebarea “Pentru ce boli ştiţi că ar exista programe de screening?”, 76% au răspuns cancere, 13% boli cardiovasculare, 4% hepatite, 1% diabet.

În privinţa surselor de informare cu privire la screening, conduce internetul cu 45%, urmat de medicul de familie – 22%, prieteni sau colegi – 14%, spital 11%.

În acest context, COPAC şi ACMIM îşi doresc să implementeze cu sprijinul autorităţilor locale cele două politici locale în domeniile social şi sănătate pentru a creşte accesul locuitorilor din judeţul Iaşi la servicii de sănătate şi la informaţie actualizată.