”ACREDITAT” și ” ÎN PROCES DE ACREDITARE”,  astfel de însemne grafice au început să fie afișate la intrările unităților sanitare din România, care au fost acreditate sau se află în procesul de evaluare  pentru acreditare.

Potrivit Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), acreditarea confirmă că o unitate dispune de resursele și de competențele profesionale necesare pentru a acorda îngrijiri medicale în specialitățile pe care le are în structură, respectând siguranța pacientului și a angajaților săi.  Prin acreditare,  se validează conformitatea caracteristicilor serviciilor de sănătate, efectuate de către unitățile sanitare,  ceea ce înseamnă că o unitate medicală face eforturi să acorde îngrijiri medicale care să satisfacă așteptările pacienților, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și din punct de vedere al condițiilor în care se acordă acestea.

Obiectivul Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 322 / 2019 este acela de a crea cadrul legislativ necesar pentru ca pacienții și populația să fie informați cu privire la nivelul calității serviciilor de sănătate acordate de către unitățile sanitare, atât de către cele publice, cât și de cele private.

Spitalul Orășenesc Buhuși s-a conformat acestui Ordin al Președintelui ANMCS privind afișarea de către unitățile sanitare a informațiilor referitoare la acreditare. În acest sens, au fost montate panourile cu informațiile referitoare la acreditare la intrarile principale în incinta spitalului și în locațiile exterioare ale instituției. De asemenea, Spitalul Orășenesc Buhuși a afișat,  la secțiunea principală a paginii de internet însemnul prevăzut in ordinul sus menționat și a actualizat antetul spitalului.

La Spitalul Clinic Filantropia București au fost afișate însemnele specifice la intrarile în spital, pe antetul documentelor emise de unitatea sanitară și pe pagina de internet a spitalului. Spitalul Clinic Filantropia a trecut prin ciclul I de acreditare în anul 2015, urmând ca în anul 2020 să treacă prin Ciclul II de Acreditare.

 

Însemnele acreditarii se regasesc și la Centrul Medical  de Evaluare, Terapie, Educație Medicală Specifică și Recuperare pentru Copii și Tineri  ”Cristian Șerban” din Buziaș. Unitatea a fost încadrată în categoria a II a de acreditare, în urma evaluării din Ciclul II de Acreditare.