Deputatul PNL Mara Calista a anunţat că va depune la Parlament un proiect de lege care reglementează modul de exercitare a profesiei de analist comportamental – un specialist care gestionează terapiile problemelor copiilor cu autism.

Totodată, proiectul de lege respectiv prevede şi cadrul pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Analiştilor Comportamentali din România.

„Încununăm un traseu de aproape patru ani de zile, de când am început să discutăm acest subiect pentru prima dată. Prin acest proiect de lege pe care îl vom depune vom reglementa profesia de analist comportamental – un specialist care gestionează terapiile problemelor copiilor cu autism, adică să reuşim să-i aducem cât mai aproape de copiii tipici, cum de altfel este cunoscut acest domeniu. În ultimii 20 de ani au fost mai mult de 10.000 de copii care au suferit de acest sindrom. Din păcate, ONG-urile au fost alături de aceşti copii mai mult decât a fost statul român, prin serviciile sale şi prin instituţiile pe care le punea la dispoziţie”, a declarat Mara Calista, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

În paralel cu acest proiect, a adăugat parlamentarul PNL, se află aproape de final creionarea paşilor privind standardul ocupaţional al acestei profesii şi, de asemenea, reglementarea statutului şi a organizaţiei care va avea grijă ca aceste terapii să ajute într-adevăr copiii care au nevoie de sprijin.

Deşi analiza comportamentală se practică în Romania de peste 20 de ani, până în prezent nu a existat o reglementare privind această profesie şi standardele necesare, a declarat Anca Dumitrescu, fondator al asociaţiei Autism Voice şi preşedinte al Institutului ABA România.

„Mii de specialişti în analiza comportamentală o făceau fără să existe standarde. (…) Pe baza proiectului de lege vom putea să înfiinţăm Colegiul Analiştilor Comportamentali din România, organism care poate să reglementeze standardele la nivel mondial, să impună normele de aplicare în practică pentru această profesie. În acelaşi timp, noi am lucrat şi la standardul ocupaţional şi săptămâna aceasta va fi depus şi înregistrat la ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări n.red)”, a precizat Anca Dumitrescu.

La conferinţa de presă au mai participat preşedintele asociaţiei Help Autism, Daniela Bololoi, preşedintele Asociaţiei Lumea lui Arthur, Ana Turtureanu, şi avocatul Elena Păculea.

Potrivit proiectului legislativ, profesia de analist comportamental se va exercita, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, în scopul evaluării comportamentului, planificării şi implementării programelor de schimbare comportamentală care îmbunătăţesc abilităţile de adaptare la mediu pentru persoanele cu astfel de deficienţe.

Analistul comportamental va analiza şi evalua atât comportamentul observabil individual sau de grup, cât şi factorii de mediu care îl influenţează, cu scopul de a optimiza calitatea vieţii indivizilor având un impact pozitiv la nivel social.

Principalele domenii de practică în care activează analistul comportamental sunt: clinic – ca

servicii conexe actului medical, cu responsabilitatea de a concepe, planifica, implementa, supraveghea şi modifica un plan de interevenţie comportamentală, în baza diagnosticului clinic stabilit de medicul de specialitate şi în strictă concordanţă cu prescripţiile medicale ale medicului curant; psihosocial – cu responsabilitatea de a concepe, planifica, implementa, supraveghea şi modifica un plan de interevenţie comportamentală în concordanţă cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor şi cu normele legale în vigoare.

Analiştii comportamentali care au obţinut dreptul de liberă practică pot opta pentru exercitarea profesiei în regim salarial în sectorul public şi/sau în sectorul privat sau pot înfiinţa cabinete individuale, cabinete asociate sau societăţi civile.

Conform prevederilor proiectului de lege, nu va putea exercita profesia de analist comportamental o persoană care a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni în împrejurări legate de exercitarea profesiei şi pentru care nu a intervenit reabilitarea, precum şi persoana căreia i s-a interzis dreptul de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească.

Exercitarea profesiei de analist comportamental este incompatibilă cu orice acţiune de natură a aduce atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri, conform Codului deontologic al analistului comportamental. Pe durata stării de stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei. În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, analistul comportamental este obligat să anunţe Colegiul Naţional al Analiştilor Comportamentali, se mai prevede în proiect. AGERPRES