Comitetul pentru Produse Medicale de Uz Uman (CHMP) al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) modifică modul în care sunt implicate organizațiile de pacienți în procesul de evaluare a medicamentelor, aceștia fiind consultați încă de la începutul analizei noilor cereri de autorizație de punere pe piață (Marketing Authorisation Applications, MAAs). În scopul de a îmbunătăți interacțiunea cu reprezentanții pacienților, CHMP propune în faza pilot de modificare a procesului ca organizațiile pacienților să fie consultate în fazele inițiale ale evaluării noilor MAAs, și nu în fazele finale, cum se întâmpla până în prezent. Astfel, pacienții își vor putea exprima într-o etapă inițială opinia asupra unor aspecte importante legate de calitatea vieții, opțiunile de tratament și nevoile medicale nesatisfăcute. Experiențele, perspectivele și îngrijorările pe care pacienții le împărtășesc vor putea fi astfel integrate în timp util în evaluarea cererilor de autorizație de punere pe piață pentru medicamentele noi.

 

Materialul integral: www.raportuldegarda.ro