Raportul anual 2023 oferă tuturor partenerilor din comunitate – finanțatori ai programelor, membri ai comunităţii și beneficiari direcți – informații detaliate despre realizările fundației.

În 2023, Fundația Baylor Marea Neagră a continuat să demonstreze reziliență și adaptabilitate, s-a concentrat pe furnizarea de servicii medicale pe termen lung pentru persoanele care trăiesc cu infecții cronice, a răspuns provocărilor de sănătate generate de conflictul militar din apropiere și și-a consolidat poziția de furnizor de educație profesională continuă pentru profesioniștii din domeniul sănătății.

Printre principalele aspecte despre care puteți citi în paginile raportului:
• Performanța financiară și profiluri ale unora dintre donatori
• Indicatori cheie care demonstrează contribuția Fundației Baylor Marea Neagră la sănătatea comunității
• Informații despre programele și proiectele derulate
• Evaluarea impactului programelor.

Principalele direcții în care Fundația Baylor a contribuit sunt:

Acest raport cuprinzător oferă o imagine de ansamblu asupra performanței, realizărilor și impactului fundației pe parcursul anului trecut.

Raportul integral poate fi citit aici: Raportul anual 2023