Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senat și Reprezentanța UNICEF în România vă invită la o masă rotundă pe tema serviciilor și soluțiilor prietenoase pentru copiii cu dizabilități și familiile lor. Evenimentul va avea loc luni, 27 mai 2024, în intervalul 10:00-12:00, la Palatul Parlamentului, sala Avram Iancu.

În cadrul acestui eveniment, UNICEF va împărtăși din exemplele de bună practică dezvoltate și testate în ultimii ani în România, în domeniul serviciilor comunitare integrate. În perioada 2021 – 2024, UNICEF a implementat inițiativa „România pentru fiecare copil. Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” în județele Bacău și Brașov.

Peste 7.200 de copii părinți au beneficiat în această perioadă de serviciile celor cinci centre comunitare integrate înființate în municipiile Brașov, Bacău, Moinești și în comunele Colonești și Corbasca. Pentru numeroși copii vulnerabili și familiile lor, centrele comunitare integrate înseamnă singura posibilitate de a beneficia de servicii gratuite de calitate sociale, medicale, educaționale, de psihologie, kinetoterapie, logopedie.  Centrele comunitare deservesc nu doar localitățile în care sunt înființate, ci și comunitățile din jur.

Tot în cadrul aceluiași proiect, a fost dezvoltat un Set de instrumente pentru educația incluzivă, dedicat profesorilor din România pentru a-i ajuta și sprijini să se axeze în mai mare măsură pe practici incluzive în sala de clasă. În ultimii doi ani, UNICEF și Primăria Municipiului București au dezvoltat o serie de servicii și soluții prietenoase pentru copiii cu dizabilități cum sunt Parcul Senzorial pentru pacienții copii și adolescenți ai Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia” și Centrul Respiro pentru copiii cu dizabilități și familiile lor. Aceste exemple de bună practică pot fi preluate și extinse la nivel național.

Conform Convenției cu privire la drepturile copilului, dreptul copiilor la joacă este un drept fundamental de care toți copiii trebuie să se bucure în toate spațiile special amenajate. Pentru copiii cu dizabilități este cu atât mai important să socializeze și să își dezvolte abilitățile psiho-motorii împreună cu ceilalți copii.

Evenimentul va reuni reprezentanți ai Parlamentului, ai Guvernului, ai autorităților centrale și locale, ai organizațiilor neguvernamentale, asociații de părinți și copii.

Pentru a confirma participarea, vă rugăm să luați legătura cu dna consilier parlamentar Steluța Gheorghe, la numărul de telefon 0725 119 303 sau prin email la steluta.gheorghe@senat.ro.