Ministerul Sănătății va introduce niveluri de referință în diagnostic pentru procedurile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervențională, mamografie, tomografie computerizată şi medicină nucleară.

Măsura este cuprinsă într-un proiect de ordin elaborat de Ministerul Sănătății. Noul act normativ va înlocui normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante (aprobate prin ordinul comun MSF şi CNCAN nr. 285/79/2002).

Având în vedere că toate statele europene au reglementat nivelurile de referinţă în diagnostic la nivel naţional, Comisia Europeană impunând prin Directiva 2013/59/EURATOM obligativitatea stabilirii, revizuirii şi utilizării acestora, este imperios necesară aprobarea nivelurilor de referinţă în diagnostic şi utilizarea acestora în practica medicală din România”, arată inițiatorii proiectului, în referatul de aprobare.

Noile niveluri de referință în diagnostic sunt stabilite pentru procedurile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervențională, mamografie, tomografie computerizată şi medicină nucleară de diagnostic efectuate la nivel național, pentru pacienții adulți.

Nivelurile de referinţă în diagnostic sunt stabilite la nivel naţional pe baza distribuţiei valorilor mărimilor de doză primite de pacienţi pe tipuri de examinări sau proceduri de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională şi a activităţilor administrate pacienţilor pe tipuri de proceduri de medicină nucleară de diagnostic, acestea fiind raportate şi la nivel internaţional.

 

Materialul integral pe 360medical.ro.