Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) solicită introducerea unor criterii de performanță clare și măsurabile pentru evaluarea constantă a personalului medical, în contextul creșterii salariale de 20%, aplicată din luna martie angajaților din sănătate, o decizie pe care o considerăm necesară, în contextul problemelor din sistemul sanitar. Dintre acestea, amintim emigrarea, infrastructura insuficientă sau depășită tehnologic, suprasolicitarea profesioniștilor din domeniu, situații care, în ciuda măririlor succesive a veniturilor, și-au găsit parțial sau deloc rezolvare.

„Salutăm măsura de creștere a salariilor și ne dorim ca implicațiile ei să fie  sustenabile. De aceea, propunem o serie de soluții complementare, care să sprijine acest demers. Cu precădere, discutăm despre stabilirea unui set de criterii și indicatori clari de performanță, care să stea la baza acestor măriri salariale. Această soluție se va reflecta astfel și în calitatea actului medical, având un beneficiu și pentru pacienți. Dat fiind faptul că peste 80% din totalul cheltuielilor unui spital public sunt reprezentate de costul salariilor, propunem stabilirea unor criterii de performanță clare și măsurabile pentru evaluarea constantă a personalului medical. Astfel, măririle salariale ar trebui aplicate doar în baza evaluării indicatorilor de performanță setați, generând un impact bugetar mai mic decât estimarea actuală, de 1,3 miliarde lei”, afirmă Cristian Hotoboc, președintele PALMED.

Aplicarea criteriilor de performanță pentru personalul medical reprezintă și o transparentizare nu doar a calității actului medical, ci și a modului de distribuire a sumelor încasate din contribuțiile la sănătate plătite de populație. În acest context, reamintim faptul că, potrivit statisticilor generate de formularul de feedback al pacientului, din decembrie 2016 şi până în prezent, 20% dintre pacienți se declară nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi de calitatea serviciilor medicale oferite în spitalele publice.

Decizia privind politica salarială poate totodată genera un val de nemulțumire și îngrijorare în rândul profesioniștilor din sănătate, în special din partea medicilor de familie și a celor din sectorul ambulatoriu, menținerea valorii punctului pentru aceste categorii fiind încă incertă, bugetul actual acoperind cheltuielile doar până la jumătatea anului în curs. Mai mult, agenda de lucru a autorităților implicate în acest proces nu presupune actualizarea tarifelor, astfel încât serviciile medicale să fie decontate la valoarea lor reală, solicitare pe care PALMED a formulat-o constant și a cărei nerezolvare afectează atât segmentul privat, cât și cel public.

Considerăm că se impune o abordare echitabilă, care să asigure sustenabilitatea sistemului medical. Este esențial să recunoaștem și să valorizăm rolul crucial pe care îl joacă medicina prespitalicească în menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației, deservind totodată obiectivul consolidării segmentului, cu scopul de a promova politici eficiente de prevenire, acces la metode de diagnostic adecvate și în timp util, precum și tratament corespunzător.

PALMED își exprimă disponibilitatea de a participa la dialog și de a colabora cu autoritățile pentru identificarea și implementarea celor mai bune soluții. Doar printr-un efort comun și prin luarea unor decizii informate și responsabile putem asigura un sistem de sănătate robust, capabil să răspundă eficient și echitabil nevoilor medicale ale tuturor cetățenilor României.