Conferința “SIGMED IV – INOVARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ PENTRU SIGURANȚĂ ȘI CALITATE” s-a desfășurat online în perioada 11-12 noiembrie 2021 și pentru prima dată conferința a permis o comunicare pe teme specifice asociațiilor de pacienți.

Dr. Mihaela Dan, consilier al Asociației Gaucher România, face parte din board-ul Asociației QUALIMED, o organizație tânără care a luat ființă juridică în anul 2021 și care reunește asociații de profesioniști din domeniul sănătății și asociații de pacienți.

În cadrul conferinței SIGMED IV Dr. Mihaela Dan a abordat aspecte legate de implicarea asociațiilor de pacienți la ora actuală în îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate prin interacțiunea acestora cu Consiliile de etică ale spitalelor.

Consiliile etice din spitale analizează gradul de satisfacție al pacienților, reclamațiile privind încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar și abuzuri săvârșite de către personalul medical sau de către pacienți asupra personalului medico-sanitar și auxiliar, atribuții prevăzute în legislația specifică (ordinul 1502 19.12.2016 al Ministerului sănătății). Orice asociație de pacienți din registrul de pacienți are dreptul să solicite nominalizarea unui membru permanent în Consiliul etic al unui spital public.

Un chestionar adresat recent asociațiilor de pacienți a arătat că puține sunt ONG-urile care utilizează această posibilitate de interacțiune cu spitalele publice și că mare parte din asociații consideră că actualul cadrul legislativ nu este favorabil implicării lor în îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate.

Limitarea implicării asociațiilor de pacienți în Consiliile de etică ale spitalelor este datorată în principal resurselor umane și financiare insuficiente ale asociațiilor de pacienți  dar și condițiilor oarecum restrictive pe care asociațiile trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibile și nu în ultimul rând, cunoașterii insuficiente a dispozitivului.

Dr. Mihaela Dan a declarat: « Este îmbucurător să notăm că multe dintre asociațiile care au răspuns la chestionar au o voință reală de a se implica în ameliorarea cadrului legislativ în sănătate și au înaintat propuneri legislative către forurile superioare în ultimii 3 ani.

Asociațiile de pacienți își doresc o consultare autentică de către autoritățile publice, recunoașterea opiniilor experților pacienților și realizarea unor partenariate spitale-asociații care să facă auzită vocea pacientului. 

Este posibil să fim nevoiți să căutăm și alte mecanisme formale prin care interacțiunea asociațiilor de pacienți și a reprezentanților societății civile cu spitalele să fie realistă și în interesul pacienților.

Într-un sistem de sănătate respectuos față de nevoile pacientului nu se pot stabili politici și programe în sănătate fără a ține cont de consultarea asociațiilor de pacienți. »

Apreciem invitația organizatorilor conferinței medicale SIGMED IV de a prezenta una dintre problemele cu care se confruntă asociațiile de pacienți. Avem un cuvânt de spus în cadrul congreselor si conferințelor medicale pentru că asociațiile au o viziune globală și directă asupra problemelor pacienților.”

Conferința este organizată în fiecare an în luna noiembrie de către Grupul CREST și partenerii săi și este axată pe aspecte concrete oferind o abordare comprehensivă a inovării și îmbunătățirii continue a calității serviciilor de sănătate. Partenerii profesionali ai evenimentului sunt: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și Asociația QUALIMED.