În data de 29 Noiembrie a avut loc în București Conferința de Bilanț a proiectului LIVE(RO)2-SUD, prin intermediul căruia s-a derulat cel mai amplu program de testare pentru depistarea infecțiilor cu virusurile hepatitice B și C din sudul țării.

În cadrul acestui proiect ambițios au fost testate 180.000 de persoane pentru infecțiile cu virusurile hepatitice B și C și peste 4.000 de pacienți au fost depistați pozitiv, beneficiind de șanse la viață prin îndrumarea către tratament și vindecare.

Implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociația Română Anti- SIDA pe o perioada de trei ani, în douăsprezece județe din regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia, prin cele 441 de cabinete de medicină de familie afiliate, programul a constituit o premieră în România în domeniul eradicării hepatitelor virale.

Peste 80% dintre pacienții depistați pozitiv au ajuns într-unul dintre cele 3 Centre de Prevenție

Ultimii 3 ani au constituit pentru instituția pe care o reprezint – Institutul Clinic Fundeni – și pentru întreaga echipă implicată o provocare particulară, dar și oportunitatea de a pune în practică acțiuni articulate de prevenire, screening și detecție precoce a bolii hepatice cauzate de infecțiile virale hepatitice, în cadrul Programului LIVE(RO)2-SUD. Obiectivele asumate au fost mult depășite, am reușit să testăm 180.000 de persoane, cu 150% mai mult decât ne-am propus inițial, dintre aceștia 143.000 sunt încadrați în grupurile vulnerabile, de asemenea indicator depășit cu aproape 200%, iar vestea cea mai îmbucurătoare este că peste 80% dintre pacienții depistați pozitiv au ajuns într-unul dintre cele 3 Centre de Prevenție. Datele obținute indică o prevalență a virusurilor hepatitice B și C de 2,2% în regiunea Sud-Vest Oltenia (0,82% VHC, 1,36% VHB), respectiv de 2,28% în regiunea Sud Muntenia (0,74% VHC, 1,52% VHB). Prevalența infecțiilor virale hepatitice a scăzut remarcabil, acest lucru indică faptul că suntem pe drumul cel bun spre atingerea obiectivului de eliminare a hepatitelor virale în România, dar și că este necesar să extindem și să permanentizăm screeningul la nivel național” a declarat managerul proiectului, Dr. Liana Gheorghe, Profesor de Gastroenterologie și Hepatologie în cadrul UMF Carol Davila București.

Pentru pacienții depistați pozitiv, în cadrul proiectului au funcționat 3 Centre de Prevenție: Centrul Coordonator în cadrul Institutului Clinic Fundeni, coordonat de dr. Speranța Iacob și dr. Răzvan Iacob, Centrul Suport de Prevenție Sud din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București, coordonat de dr. Nicoleta Tiucă și Centrul de Prevenție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Craiova, coordonat de prof. dr. Ion Rogoveanu.

Centrele au avut rolul de a efectua analize medicale specifice și investigații de specialitate pentru evaluarea stadiului infecției (evaluarea nivelului viremiei și fibroscan plus ecografie pentru evaluarea gradului de fibroză hepatică).

 

Implicarea ONG-urilor în programul de screening – acompaniere și suport pentru pacienții din grupurile vulnerabile

Considerăm că acest proiect a demonstrat încă o dată eficiența colaborării dintre organizațiile nonguvernamentale, instituțiile medicale de renume, cabinetele de medicină de familie și autoritățile publice locale în folosul și beneficiul populației. Timp de 3 ani, Asociația Română Anti-SIDA a fost liantul dintre aceste instituții și pacienți – pe teren, în comunități închise, vulnerabile, în zone greu accesibile, însoțind pacienții pozitivi la spital, contribuind astfel la promovarea sănătății”, a evidențiat Liana Velica, coordonator al activităților ARAS.

 

Medicii de familie din mediul rural: soluția pentru testarea persoanelor defavorizate

În cadrul acestui proiect, medicii de familie au beneficiat de toate pârghiile necesare pentru a putea realiza screening pentru hepatitele virale la nivelul cabinetului, dar și în afara acestuia. A fost un proiect inovator pentru că am avut posibilitatea de a implica în mod activ și asistenta medicală, care a devenit parte a colaborării multidisciplinare cu medicul gastroeterolog și organizația nonguvernamentală, care a asigurat rolul de navigator pentru pacienții depistați, dar și susținere pentru medicul de familie. S-a creat astfel o rețea în beneficiului pacientului care, odată depistat, a fost imediat ajutat și îndrumat să-și continue investigațiile specifice și a primit sfaturile necesare în ceea ce privește conduita terapeutică și stilul de viață”, a precizat Dr. Mihaela Udrescu, medic de familie, coordonator al Grupului GastrRO – SNMF.

Medicii de familie au beneficiat de un program de formare asigurat prin proiectul LIVE(RO)1 – Formarea personalului medical pentru screeningul hepatitelor virale, coordonat de dna prof. dr. Corina Silvia Pop și dna dr. Sorina Diaconu. Tot în cadrul LIVE(RO)1 a fost înființat Registrul Național de Hepatite (SEES – Sistemul Electronic de Evidență a Screeningului), în care au fost incluse ulterior toate persoanele testate în LIVE(RO)2-SUD.

Caravanele de testare și stadializare, o necesitate în comunitățile devaforizate Unul dintre elementele esențiale din proiect a fost utilizarea în premieră a Caravanelor de testare și stadializare, a căror activitate a fost sprijinită de autoritățile locale. Acestea au ajuns în special în localități din mediul rural sau orașe mici, în comunități vulnerabile închise, unde serviciile medicale sunt deficitare sau greu de accesat de populația săracă.

Acest program a demonstrat încă o dată că este nevoie de testare sistematizată și extinsă pentru infecțiile cu virusurile hepatitice B și C, precum și de campanii ample de informare în rândul cetățenilor. Susținerea medicilor de familie pentru a efectua screening și implicarea navigatorului medical este o altă componentă extrem de importantă. Mai presus de toate însă, nu trebuie abandonat niciun pacient depistat, iar statutul de asigurat în sistemul public de asigurări de sănătate nu trebuie să mai fie o piedică pentru acces la continuarea investigațiilor și terapia antivirală necesară. Doar așa România poate deveni o țară care a eradicat hepatitele virale”, a precizat Marinela Debu, președinte APAH-RO.

Proiectul LIVE(RO)2-SUD (POCU/755/4/9/136208) este implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.