ASOCIAȚIA ARIPI

Asociaţia Aripi este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 2002, menită să ofere sprijin foştilor şi actualilor beneficiari ai serviciilor de sănătate mintală. Prin proiectele sale, asociaţia îşi propune eliminarea stigmatului care planează asupra persoanelor care au sau au avut probleme de sănătate mintală, respectiv sprijinirea lor în vederea reintegrării socio-profesionale.

Read More