ASOCIATIA NATIONALA MIASTENIA GRAVIS ROMANIA

ANMGR este o organizaţie neguvernamentală de pacienţi, apolitică si non profit. A fost înfiinţată în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor din România care suferă de miastenia gravis şi bolile înrudite.

Read More