ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE ONCOLOGIE ”SF. ANA”

Asociația promovează, organizează şi reprezintă drepturile şi interesele persoanelor bolnave de cancer şi a altor categorii de bolnavi, pentru creşterea calităţii vieţii acestora prin activităţi integrate de tip social, psihologic şi medical.

Read More