ASOCIATIA MINI DEBRA

Asociatia Mini Debra functioneaza in baza prevederilor O.G. nr.26/2000 respectiv L. nr. 246/2005 ca persoana juridica romana, de drept privat, fara scop lucrativ sau patrimonial, independenta si neguvernamentala, ce are in vedere apararea intereselor si drepturilor fundamentale ale bolnavilor cu diagnosticul de Epidermoliza Buloasa, privitoare la sanatatea, tratamentul adecvat, protectia sociala, recuperarea si integrarea lor in societate, precum si promovarea proiectelor si cererilor acestora.

Read More