ORGANIZATIA NATIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA (ONPHR)

Scopul principal al ONPHR constă în crearea condițiilor favorabile pentru egalizarea șanselor în vederea afirmării și integrării depline a persoanelor cu dizabilități din România la toate nivelurile vieții comunitare: social, profesional, educațional, cultural, sportiv etc. Acest scop vizează schimbarea destinului persoanelor cu dizabilități, promovând conceptul de viață independentă pentru toți și participare neîngrădită la viață socială.

Read More