SOCIETATEA ROMANA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR SI SUFERINZILOR CU AFECTIUNI DE TIP ALZHEIMER

Societatea Română Alzheimer este o organizaţie umanitara, non-guvernamentala, non-profit , iniţiata de cadre cu pregătire medicala-medici, asistenţi medicali, studenţi la medicina, psihologie, asistenta sociala, la care treptat au aderat si membrii de familie, precum si alte persoane interesate de problematica vârstnicilor.

Read More