Tratamentul cu pompă de insulină augmentată cu senzor de glicemie și funcționare semiautonomă este, în momentul de față, cea mai avansată modalitate de tratament în diabetul de tip 1, reușind apropierea semnificativă a glicemiilor de valorile omului sănătos.

În același timp, această tehnologie permite pacientului o viață mult mai “liberă” și mai activă, cu mai mult timp petrecut în intervalul glicemic ideal.

Pen-ul de insulină este pus în folosință după studii îndelungate (în care s-au luat în calcul forța de apăsare, repetabilitatea dozei, tehnica de administrare cea mai eficientă etc.). Senzorul de glicemie – cu anunțarea pacientului în caz de hipoglicemie iminentă – este de acum o realitate și în România.

Concret, o astfel de pompă primește informațiile de la un senzor de glicemie și, în funcție de tipul de dispozitiv, poate sista automat infuzia cu insulină, poate reduce sau crește rata infuziei, sau chiar administra bolusuri insulinice de corecție, fără a fi nevoie ca pacientul să dea o comandă specifică în acest sens. Totuși, chiar și cele mai avansate modele care utilizeaza această tehnologie încă au nevoie de informații de la utilizator cu privire la cantitățile de carbohidrați de la mese.

Pe lângă setarea optimă a ratei bazale si a algoritmului de calcul a dozei de insulină bolus, în funcție de glicemie și de cantitatea de glucide, este nevoie de o reglare foarte fină a modului de acțiune automată a pompei, intervenindu-se pe parametri precum:

 • Glicemia țintă (de lucru a algoritmului) – cu setare pe intervale orare
 • Factorul de sensibilitate la insulină (corecția insulinică) – cu setare pe intervale orare
 • Raportul hidrați de carbon / 1 unitate de insulină – cu setare pe intervale orare
 • Durata de acțiune a insulinei

Setarea neconformă a acestor parametri de bază este obligatorie pentru atingerea rezultatelor foarte bune pe care astfel de tehnologii le aduc asupra echilibrului glicemic.

Pompa simplă – cu sau fără tubulatură – disponibilă, acum, și în Secţia Clinică Endocrinologie a Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC), alături de senzorul de glicemie, constituie un pas înainte în controlul valorilor glicemice pentru pacientul cu diabet zaharat tip 1 și nu numai.

Programul Național de Diabet beneficiază de toate aceste aspecte ale cercetărilor derulate în SUUMC de peste 15 ani. Astfel, în acest moment, sunt finanțate toate aceste dispozitive.

Procedura de diagnostic și evaluare a necesității instalării acestor dispozitive este derulată de medicii care deţin atât atestate de competenţă, obţinute în urma parcurgerii curiculei cursurilor de specialitate, cât şi certificările necesare, aprobate de Colegiul Medicilor.

În acest context, serviciile medicale oferite în Secţia Clinică Endocrinologie a SUUMC constau în:

 • Consultație evaluare necesitate terapie cu pompă de insulină augmentată cu senzor:– se evaluează oportunitatea terapiei cu pompă de insulină augmentată cu senzor, capacitatea tehnică a pacientului de a gestiona o astfel de terapie, beneficiile preconizate, riscurile asociate, conduita ulterioară + etapele în cadrul terapiei cu pompă de insulină augmentată cu senzor, posibilitatea inițierii terapiei cu pompă de insulină cu ser fiziologic sau direct cu insulină.
 • Consultație initializare terapie pompă de insulină augmentată cu senzor sau fara senzor:*– se va inițializa tratamentul cu pompă de insulină, se vor stabili setările de bază ale pompei de insulină și se va face instructajul de utilizare corectă a pompei, se vor stabili limitele de alertă glicemică / reacție a pompei în functie de glicemie și modul de utilizare corectă a senzorului de glicemie.

* valabilă doar în cazul pacienților care au recomandare de inițializare terapie pompă de insulină augmentată cu senzor de la medicul diabetolog – pe recomandare (scrisoare medicală, fisă clinică, etc) fiind necesar să se stipuleze exact că este vorba de “pompă de insulină augmentată cu senzor”

**doar pentru pacienții care în urma consultației de evaluare a terapiei cu pompă de insulină augmentată cu senzor se califică pentru inițierea direct cu insulină sau pacienții care deja utilizează o pompă de insulină.

 • Evaluare / ajustare terapie pompă de insulină augmentată cu senzor:– se va evalua evoluția glicemică a pacientului, se vor explica principiile de funcționare a terapiei incorect însușite și utilizate de către pacient până la acel moment, performanța tipului de insulină folosit și indicația pentru altă variantă de insulină, se vor explica și efectua ajustările de lucru ale algoritmului astfel încât să se îmbunătățeasca performanța terpiei, setările alertelor glicemice pentru a reduce stresul pacientului, strategii pentru diverse situații care pot apărea repetitiv în viața reală și pe care cu setările actuale pompa nu le poate gestiona corect (creștere TIR, scădere glicemiei medii, reducerea variabilității glicemice, reducerea hipoglicemiilor, creșterea calității vieții pacientului).
 • Pachet montare + evaluare setări inițiale pompă de insulină augumentată cu senzor:– include consultația aferentă montării și inițializării terapiei cu pompă de insulină și o consultație ulterioară de evaluare / ajustare terapie pompă de insulină augmentată cu senzor.

Când se recomandă monitorizarea continuă a glicemiei

Dispozitivul de monitorizare continuă a glicemiei este recomandat pacientior cu diabet zaharat de tip 1 (insulinodependent), în regim de tratament bazal/bolus cu multiple doze de insulină ultrarapida și insulină ultralenta, care, în ciuda automonitorizarii cu ajutorul testelor de glicemie clasice, efectuând profile glicemice pre și postprandiale, au variabilitate glicemica crescută și nu își pot ajusta corespunzător dozele de insulină.

Concret, deși pacientul cu diabet zaharat de tip 1 (DZ tip 1) își monitorizează constant glicemia la domiciliu, cu ajutorul glucometrului, observă diferențe foarte mari între valorile obținute în urmă testării, înainte de masă și la două ore după. Din acest motiv, stabilirea și administrarea corectă a dozei de insulină nu este posibilă.

Pompa de insulină vine să completeze tratamentul pacientului cu DZ de tip 1, urmărit cu un sistem de monitorizare glicemica continuă, la care nu se poate obține un echilibru metabolic bun (nivel de hemoglobină glicata de <7%), variabilitatea glicemica este mare și la care apar frecvent hipoglicemii.

Beneficii pompă de insulină și dispozitiv de monitorizare constanța glicemiei. 

Care sunt avantajele utilizării pompei de insulină? 

Spre deosebire de administrarea dozelor de insulină cu ajutorul pen-urilor, administrarea insulinei prin intermediul acestui dispozitiv medical poate mima secreția fiziologică a insulinei, care este ondulantă, în funcție de momentul zilei, nu liniară, așa cum se întâmplă în primul caz.

Care sunt avantajele utilizării dispozitivului pentru monitorizarea continuă a glicemiei?  

Beneficiile utilizării unui astfel de dispozitiv sunt legate de:

 • Un mai bun control al glicemiilor,
 • Scăderea variabilității glicemice (hipo sau hiperglicemii),
 • Timpul petrecut în „normoglicemie”, așa numitul time-în-range-TIR, crește spre intervalul recomandat de >70% din 24 de ore. 

Contraindicații

Se vor identifica împreună cu medicul. 

Utilizarea monitorizării continue a glicemiei și administrarea insulinei cu ajutorul pompei de insulină la pacienții cu DZ tip 1 reprezintă standardul de aur al tratamentului pentru pacientul cu diabet zaharat tip 1. Acolo unde există comunicare prin sistem bluetooth între cele 2 dispozitive, se poate realiza un circuit numit “the closed loop” sau “pancreasul artificial”.  

Sursa: SCUMC