Un nou program de granturi axat pe proiecte educaționale, care vizează îmbunătățirea înțelegerii opțiunilor terapeutice pentru persoanele care trăiesc cu hemofilie, este sprijinit de Pfizer. Granturile sunt oferite tuturor grupurilor de advocacy a pacienților și organizațiilor non-profit.

Acest nou proiect urmărește să promoveze echitatea în rândul persoanelor care trăiesc cu hemofilie (PLwH) pentru a sprijini deciziile lor cu privire la tratamentul pentru hemofilie. Solicitanții eligibili includ grupuri de susținere a pacienților sau alte organizații non-profit din toate țările care oferă educație terapeutică.

Prin educație, pacienții pot fi sprijiniți să-și cultive conștiința de sine și să fie împuterniciți să își asume un rol mai activ în luarea deciziilor privind tratamentul și îngrijirea sănătății lor.

Pentru a reduce inegalitățile în domeniul sănătății în hemofilie, pacienții cu heofilie ar trebui să aibă acces în timp util la o educație adaptată, adecvată pentru dezvoltare și din punct de vedere cultural, pentru a promova învățarea și autonomia, sporind în același timp alfabetizarea în domeniul sănătății (adică capacitatea pacienților de a găsi, înțelege și utiliza informații de a lua decizii și acțiunile pentru ei înșiși și pentru alții).

Studii recente arată că există lacune semnificative în implicarea și înțelegerea tratamentului în rândul PLwH, care necesită furnizarea de educație solidă accesibilă și sprijin pentru terapii noi.

Ca parte a interesului de lungă durată al Pfizer pentru strategiile de susținere a sănătății, “Global Hemophilia Grant – Echitate în educația terapeutică a pacienților cu hemofilie”, încurajează Grupurile de Susținere a Pacienților (PAG) să identifice și să depășească barierele ce stau în calea accesului egal la informațiile despre tratament.

Prin acest program de granturi, proiectul va aborda barierele culturale, socio-economice, geografice și/sau lingvistice și orice alți factori care contribuie la accesul limitat al PLwH la informații noi despre tratament și la înțelegerea nevoilor lor clinice și rol în procesul decizional și înțelegerea nevoilor lor clinice și a rolului în procesul de luare a deciziilor.

Organizațiile din întreaga lume sunt eligibile să aplice pentru acest grant, iar ermenul limită de depunere a cererii este 16 februarie 2023.

Detalii și încriere pe https://www.cybergrants.com/  și https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2022-11/.